Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж“.

Земеделският колеж е разкрит с решение на Министерския съвет на 23 октомври 1992 г.

Висше училище „Земеделски колеж“ е преобразувано във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с решение на Народното събрание от 6 юли 2011 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011).

През 2017 г. в резултат на проведена процедура от НАОА, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получава институционална акредитация за период от 6 г. с обща оценка 9,03.