Продължителност на обучението в бакалавърските програми: 8 семестъра

Кратко видео за бакалавърските програми в професионално направление 3.7. Администрация и управление

Кратко видео за бакалавърските програми в професионално направление 3.8. Икономика

Прием 2020-2021: Специалности, език и форми на обучение


Специализации в бакалавърските програми

– Международна търговия

– Корпоративна сигурност


Информация за специалностите
3.8. Икономика Бизнес и предприемачество
Финанси
Счетоводство
Аграрна икономика
Икономика на туризма
3.7. Администрация и управление Управление на човешките ресурси
Управление на информационните системи
Управление на агробизнеса
Стопанско управление