Специалността предлага обучение за придобиване на знания и умения за управление на организации и дейности в областта на изкуството и културата в регионите, галеристиката и кураторството, развитие на българското културно наследство, което се съхранява в селските райони и продължаването на добрите национални традиции в читалищната работа, организирането, провеждането и финансирането на събития и проекти в областта на изкуството.

Студентите изучават методите за разработване на културни политики и стратегии на организациите, организиране и провеждане на рекламни кампании в областта на изкуството и културата, разработване на концепции за управление на изкуството.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по артмениджмънт”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление