Специалността предлага придобиване на знания и умения за работа в отделните сектори на туристическата индустрия на регионите в съответствие със съвременните изисквания на българската и чуждестранна туристическа практика; за ефективно използване и управление на икономическата дейност на предприятия в областта на туризма; на туристическите ресурси за развитие на туристическата сфера и за регионално развитие; регионалната икономика; регионалния анализ; стратегическо планиране на социалноикономическо развитие на местно, областно и централно ниво; решаване на проблемите на балансирано и устойчиво развитие на регионите.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по икономика и управление на регионите”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление