Специалността предлага подготовка за принципите и методите в управлението на физическото възпитание и спорта; правно-нормативната уредба на спорта; принципите, методите и тактиките в дейността на спортния мениджър; основите на спортния маркетинг; икономическите отношения в спорта; разработването и управлението на програми и проекти в спорта; управлението на национални и международни спортни организации.

Професионалната реализация на завършилите е като мениджъри в национални и международни спортни организации, спортни клубове, общински администрации, формирования за спортни услуги, маркетингови и посреднически агенции в спорта, фирми за производство и търговия със спортни артикули и др.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по спортен мениджмънт”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление