Специалността прилага интердисциплинарни подходи в широк спектър от икономически, социални, природни и политически направления за придобиване на знания и умения за управление и развитие на политики за икономическо и социално сближаване, анализ, разработване и оценка на алтернативи и стратегии на развитие на селските райони; идентифициране на комплексни регионални проблеми; разработване и реализация на управленски планове и проекти; провеждане на регионалната политика на ЕС при отчитане на специфичните особености и интереси на селските райони в България.

Специалността се предлага със свободно избираема профилираща специализация „Екологично земеделие и устойчиво развитие“.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по управление на селските райони”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление