Видео визитки:

проф. Марияна Иванова – ректор на Висше училише по агробизнес и развитие на регионите

проф. Огняна Стоичкова – преподавател в катедра „Икономика и финанси

доц. д-р Георги Георгиев – директор на Департамент по икономика и управление

проф. д-р Мариана Асенова – ръководител на катедра „Икономика и финанси“

проф. Златка Григорова – ръководител на катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“

доц. д-р Александър Давчев – преподавател в катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“

доц. Павлина Димитрова – зам.-директор на Департамент по „Икономика и управление“

доц. д-р Красимир Левков, катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“

ас. д-р Теодора Илиева – преподавател в катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“

преп. Радка Тошева – преподавател в Департамент за езиково обучение, квалификация на учители и иновации