Студентска мобилност с цел обучение и с цел практика

Уважаеми кандидат-студенти,

Като новозаписани студенти на ВУАРР имате възможността да се възползвате от Еразъм+ студентска практика, която може да стартира още през първата година от вашето следване. За периода на вашия стаж, който може да бъде с продължителност от 2-12 месеца, вие получавате европейска субсидия под формата на месечен грант.

Мобилността с цел обучение е с продължителност от 3-12 месеца и стартира от втората година на вашето следване.

За повече информация, се свържете с нас на долупосочените контакти:

Международен отдел на ВУАРР, гр. Пловдив, етаж 1, стая №8

Телефон за контакт: 032/ 966 811

Website: http://www.uard.bg