Виртуалният кампус на Европейски университет INVEST – нова възможност за студентите на ВУАРР

Двустранна среща между представители на ВУАРР и Университета на Тесалия, Гърция постави началото на изграждането на виртуален кампус „INVEST“ като основна платформа за комуникации и обучение в рамките на европейския университетски алианс.

На днешната среща, която се проведе онлайн заради пандемията, бяха обсъдени ключовите идеи на двете висши училища относно дизайна и функционалностите, включително и във връзка с осигуряване на качеството в европейския университет.

С това се поставят основите за работа на проектен екип, който ще изгради иновативния портал в рамките на проект “INVEST” под ръководството на ВУАРР в партньорство с Университета на Тесалия, Гърция, Университета по приложни науки Карелия, Финландия, Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия и Словашкия аграрен университет, Нитра.

Възможностите, от които ще се възползват и студентите на ВУАРР, включват обучение с прилагане на най-новите образователни технологии, виртуални мобилности, чуждоезиково обучение, курсове и специализации, зимни и летни училища и др.

Кампусът ще бъде интегриран с иновативния инструмент EDUC8EU, който позволява управление на персонализирани учебни пътеки, дигитална рамка за признаване на кредити и нови форми на взаимодействие между ангажираните страни за създаване на споделена стойност чрез комуникация, творчество и иновации.Приложението на концепцията за „живите лаборатории“ /Living labs/ в INVEST също намира своето място в бъдещата платформа.

Предвидени са и инструменти за споделяне на ресурси с отворен достъп чрез дигитални хранилища и библиотеки.

Създаването на виртуалния кампус ще насърчи споделянето на добри практики и ще установи нови партньорства с други университети и бизнес организации, включително за провеждане на практически обучения и стажове в чужбина.

ВУАРР, като част от Европейски университетски алианс INVEST, ще подпомага културния и социалния диалог в Европейското пространство за висше образование и ще насърчава предприемачеството и активното включване на своите студенти и преподаватели в новата платформа.