ВУАРР спечели международен проект по Хоризонт 2020

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите спечели пореден международен проект и вече е пълноправен партньор по програмата за научни изследвания и иновации  „Хоризонт 2020“.

„Вчера бе получено съобщение от портала на Европейската комисия за спечеленото финансиране в размер на близо 2 млн. евро. Проектът Invest for Excellence in Regional Sustainability (INVEST4EXCELLENCE) е естествено продължение на работата на Европейски университетски алианс INVEST“, коментира ректорът на ВУАРР проф. Марияна Иванова.

В консорциума участват Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът по приложни науки Карелия, Финландия, Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия и Словашкият аграрен университет, Нитра.

INVEST4EXCELLENCE има за цел да разработи интегрирана и дългосрочна съвместна стратегия за научни изследвания и иновации в съответствие с образователните стратегии на Европейския университетския алианс INVEST.

Проектът ще предложи модел за институционална трансформация на научните изследвания и иновации, европейска иновационна екосистема, инструменти за изграждане на капацитет.

Уникална платформа за подобряване на взаимодействията между институциите за висше образование, бизнеса и обществото ще даде възможност за насърчаване на гражданската ангажираност по тематика, свързана с глобалните предизвикателства пред устойчивото развитие в контекста на ново предприемаческо мислене и форми на социален диалог.

„Подкрепата от „Хоризонт 2020“ за европейския университетски алианс INVEST чрез INVEST4EXCELLENCE ще позволи осъществяването на още по-силно взаимодействие между партньорите и включване на още по-широк спектър заинтересовани страни“, добавя проф. Иванова.

ВУАРР е лидер във втория работен пакет, по който ще се осъществи изпълнението на една от основните цели на поканата по „Хоризонт 2020“ – общ план за научни изследвания и иновации за интегрирано и устойчиво развитие на партньорските организации чрез използване на наличния потенциал за синергия.

Координатор е Словашкият аграрен университет, Нитра, който ще отговаря за цялостното управление на проекта.