ВУАРР с нов сертификат за качество

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите получи нов сертификат за качество в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, валиден до януари 2024 г.одина През март 2021 г. бе проведен ресертификационен одит от Intertek. Експертите направиха оценка на непрекъснатото изпълнение на всички изисквания, съгласно  ISO 9001:2015 за подновяване на сертификацията, която вече е факт.

Във ВУАРР се поддържа Система за управление на качеството в съответствиве с изискванията на международния стандарт. Висшето училище е сертифицирано за първи път през 2009 г. от Intertek по ISO 9001:2008. През 2018 година преминава успешна ресертификация.

През 2020 г. е направена оценка на ефективността на системата за управление в нейната цялост, свързана с вътрешните и външните промени, постоянната приложимост към обхвата на сертифицирането, оценка на поддържането и усъвършенстването на системата за управление за постигане на целите и на очакваните резултати.