Нова Еразъм Харта бе присъдена на ВУАРР

Нова Еразъм Харта за висше образование за периода 2021-2027 година бе присъдена на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Това позволява на студенти и академичен състав от учебното заведение да осъществяват периоди на обмен в различни образователни институции в Европа. Еразъм Хартата за висше образование осигурява общата рамка за качество за дейностите по европейско и международно сътрудничество, които ВУАРР може да провежда в рамките на програма „Еразъм+“.

През последните години ВУАРР реализира ръст в осъществяване на студентска мобилност с цел практическо обучение в различни области на образование и обучение. Редица възпитаници на висшето училище се възползваха от възможността, която програмата предлага, за обмен в партньорски институции и организации. Програмата предоставя възможност за придобиване на знания, умения и компетенции в европейска среда, което дава възможност на студентите след тяхното дипломиране да се реализират успешно в условията на пазарна среда.

През последните години броят на партньорските институции значително се увеличи, отчитат от международния отдел на ВУАРР.

В момента висшето училище предоставя възможности за обучение и стажове на своите студенти в над 100 европейски образователни институции и партньорски организации. Периодът на мобилност се покрива изцяло от предоставения Еразъм грант по програмата.

В условията на пандемия ВУАРР не е спряло реализирането на мобилности. Студенти са провели обучителни стажове в 7 страни от края на 2019 г. до момента.